Farkımız

Zorlu Doğal Gaz, Zorlu Holding’in farklı sektörlerdeki deneyimi ve Zorlu Enerji Grubu’nun enerji kaynaklarının yönetimi ve enerji üretimindeki birikimini, kadrosunun uzmanlığı ile birleştirerek doğal gaz tüketicilerine kaliteli ve ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.


Zorlu Doğal Gaz, bu birikimleri sayesinde, enerji ihtiyacını en güvenilir yollarla karşılanmanın bir sanayi kuruluşu için ne kadar önemli olduğunu ve kurumların yanı sıra bireylerin de bu konuda ne kadar hassas davrandıklarını çok iyi biliyor. Bu nedenlerle, her birinin beklentilerini ayrı ayrı göz önünde bulundurarak, gerek bireyler gerek serbest tüketiciler için doğal gazı en uygun koşullarla sunuyor.